Stranica CE-ZA-R d.o.o. je trenutačno u izradi.

Besplatni odvoz otpadnih vozila i velikih kućanskih uređaja možete prijaviti na besplatni broj telefona 0800 02 04 ili na recikliranje.hr

Informacije o CE-ZA-R d.o.o. dostupne su ovdje.